Jäsenrekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Tampere Trail Running/Pirkanmaan Polkujuoksu ry, y-tunnus 3081675-6


Rekisteriasioista vastaava henkilö

Mika Kiviluoto, pirkanmaanpolkujuoksu@gmail.com


Rekisterin nimi

Yhdistyksen jäsenrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen jäsenyyden hallinnointiin, jäsenten tiedottamiseen, jäsenmaksujen laskutukseen, jäsenten etuihin ja palveluihin liittyvään viestintään, tilastolliseen seurantaan sekä muuhun yhdistyksen toimintaan liittyvään tarkoitukseen.


Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin tallennetaan jäsenten seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivämäärä
  • Jäsenmaksun suuruus ja maksamisen ajankohta
  • Muut jäsenyyteen liittyvät tiedot
  • Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä itseltään jäsenhakemuksen yhteydessä tai muun jäsenyyteen liittyvän tapahtuman yhteydessä.


Tietojen luovutus

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, paitsi yhdistyksen toimintaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi tarvittaessa.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jäsenrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri on suojattu asianmukaisin teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitamiseen.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa ja vaatia tarvittaessa virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti.


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä ja pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä.